Skip to main content
beyin

Deneysel Psikoloji

Kontrollü laboratuvar koşullarında insan ve hayvan davranışlarını inceleyen psikolojinin ana bilim dalıdır. Biliş, algı, bellek, duyum, duygu ve motivasyon gibi süreçleri incelemektedir. İnsanların nasıl hatırladıklarını, nasıl unuttuklarını, nasıl karar verdiklerini ve sorunlarını nasıl çözdüklerini araştırmaktadırlar. Bununla birlikte bazılarının diğerlerine kıyasla neden daha fazla motive olduklarını, duyguların evrensel olup olmadığını, duyguların kültürlerde aynı şekilde deneyimlenip deneyimlenmediğini incelemektedirler. Öğrenme psikolojisi ve bilişsel psikoloji temel alt alanlarındandır.

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.