Skip to main content

babychildrenolder people

 

 

 

 

 

 

 

Gelişim Psikolojisi

Doğum öncesinden ölüme kadar devam eden süreçte, insan davranışlarındaki değişimleri tanımlayan, inceleyen ve ölçen ana bilim dalıdır. Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim aşamalarını inceler. Bireylerin hayatları boyunca yaşadıkları düşünce, duygu ve davranış değişiklikleri ve bu değişiklikleri etkileyen kalıtsal ya da çevresel faktörler gelişimsel psikolojinin ana konuları arasında yer almaktadır. Gelişimdeki evrensel özellikler, bireysel farklılıklar ve kültürel etkiler başlıca ilgi alanlarıdır.

Gelişim psikolojisi doğum öncesi dönemden ölüme kadar olan süreci incelemesine rağmen bu alanda çalışan birçok araştırmacı özellikle çocukluk dönemine odaklanır. Bunun en büyük nedeni çocukluk döneminde birçok gelişim ve değişimin aynı anda ve hızlı bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin yanı sıra fiziksel gelişimin birey üzerindeki etkisi de gelişim psikologlarının araştırma ve uygulama alanlarındandır.  

Bebeklerin ve çocukların ebeveynlerine nasıl bağlandıkları, hangi kişilik örüntülerine sahip oldukları, dil ve ahlak gelişimi, arkadaşlık ilişkileri, cinsiyete bağlı davranışları, duygusal ve bilişsel gelişimleri gelişim psikologlarının çocuklarla çalıştığı alanlardan bazılarıdır. Aileden ayrışma, bireyselleşme ve arkadaşlara yönelme sebebiyle gelişim psikologları ergenlik döneminde daha çok arkadaşlık ve aile ilişkilerini, duygusal gelişimi ve aile bağlarını incelemektedirler. Yaşam boyu gelişim çalışan psikologlar ise yetişkinlik yılları, orta yaş dönemi, yaşlılık, ebeveynlik, emeklilik gibi süreçleri çalışmaktadırlar.

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.