Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

     1. Zorunlu staj yapılacağım kurumu üniversite ayarlıyor mu?

Zorunlu stajlarını yapacakları kurumu ayarlamak öğrencilerin sorumluluğundadır. Aynı durum gönüllü stajlar için de geçerlidir.

2. Gönüllü staj yapmak istediğim durumda üniversite sigorta yapıyor mu?

Yalnızca cumhurbaşkanlığından gönüllü staj için kabul aldığınız durumda kabul belgenizle birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek sigorta girişinizi yaptırabilirsiniz. Bunun dışındaki stajlarınız için kurumumuz sigorta yapmamaktadır.

3. Zorunlu staja giderken sigorta girişimin yapılabilmesi için üniversite ile ne zaman iletişime geçmeliyim?

Staja başlama tarihinizden en az 1 ay önce sigorta giriş işlemleri için Sigorta Giriş Formunun staj yeri kesinleştikten sonra doldurulması ve  psikolojistaj@asbu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

4. Toplum sağlığı merkezleri, özel eğitim merkezleri, hastaneler ya da rehabilitasyon merkezlerinde staj yapabilmek için klinik ve psikopatoloji derslerini almam zorunlu mudur?

Bu kurumlarda yapılacak stajlar için klinik ve psikopatoloji derslerini almanız zorunludur. Ancak rehabilitasyon merkezi veya özel eğitim merkezi gelişim ve gelişimsel bozukluk odaklıysa staj koordinatörü ile konuşup onay aldığınız taktirde bu kurumlarda staj yapabilirsiniz.

5. Staj belgerini kime ve ne zaman teslim etmeliyim?

Staj sonu belgelerinin stajı takip eden dönem taranarak moodle sistemine ilan edilen tarihe kadar yüklenmesi gerekmektedir. Staj raporu İngilizce yazılmalıdır, diğer belgeler Türkçe doldurulabilir. Belgelerin ıslak imzalı halleri öğrenci mezun olana kadar saklanmalı, istenildiği taktirde görevli kişiye teslim edilmelidir.

6. Nerelerde staj yapabilirim?

          Devlet kurumları ve özel kurumlarda zorunlu ve gönüllü stajlarınızı yapabilirsiniz. Örneğin,

  • Hastaneler ve diğer sağlık birimleri (AMATEM, TRSM vb.)
  • Üniversitelerin Psikoloji bölümü kapsamında faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları
  • Yuva, kreş ve özel eğitim merkezleri
  • Rehabilitasyon merkezleri
  • Kamu veya özel sektör kurumlarının insan kaynakları, personel, eğitim ve ARGE birimleri
  • Araştırma merkezleri
  • Huzur evleri
  • Yetiştirme yurtlarında staj yapabilirsiniz.

7. Staj yapacağım kurum resmi belge istiyor ne yapmalıyım?

Staj yapacağınız kurum stajınızın zorunlu olduğu, sigortanın kurum tarafından karşılanacağı vb. bilgileri içeren resmi bir belge istemesi halinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne dilekçe ile bu talebinizi iletebilirsiniz. Bu belge için staja başlayacağınız tarihten en az 2 hafta önce fakülteye dilekçenizi vermiş olmanız gerekmektedir.

8. Staj sonunda teslim etmem gereken belgeler nelerdir?

     1. ASBÜ Zorunlu Lisans Yaz Stajı Başvuru Formu veya ASBÜ Zorunlu Lisans Yaz Stajı İş Yeri Staj Sözleşmesi (Kurumun talebine göre yalnızca biri 3 nüsha halinde imzalatılmalıdır. Belgenin biri staj yapılacak kuruma, biri ASBÜ Psikoloji Bölümüne verilmeli, bir nüsha da öğrencide kalmalıdır.)

    2. Stajyer Değerlendirme ve Devam Formu (Bu belgeyi staj yapılan kurum e-posta yoluyla psikolojistaj@asbu.edu.tr adresine iletir.)

     3. Staj Raporu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.