Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü, güçlü kadrosuyla eğitim-öğretime hazırlık sürecinde olan bölümlerimizdendir. Psikoloji bilimi; algı, biliş, duygu, tutum, davranış ve zihinsel sağlık süreçlerini anlama ve açıklamaya hizmet etmek üzere bilimsel bilgi üreterek bu bilgiyi uygulama alanına aktarma kaygısı taşır. İnsan doğasının çok bileşenli yapısı göz önünde bulundurulduğunda psikoloji biliminin çeşitli uzmanlık alt alanları olması kaçınılmazdır. Deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi ve klinik (uygulamalı) psikoloji söz konusu alt alanlardan yalnızca birkaçıdır. Psikolojinin insan doğasına ilişkin pek çok bileşeni bir arada barındırması disiplinler-arası çalışmayı gerektirir.  Bu doğrultuda, bölümümüzün temel vizyonu psikolojinin alt-alanlarını araştırma ve meslek elemanı yetiştirme düzeyinde temsil eden ve disiplinler-arası çalışmaya imkân tanıyan bir çerçevede öğretim programları yürütmek ve araştırma alt yapısı oluşturmaktır. Öğrenci merkezli yaklaşımla beslenen vizyonumuz öğretim programını ve araştırma alt yapısını geliştirme noktasında dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım benimsemektedir. Psikolojinin çeşitli alt alanlarını temsilen sosyal mikroskop görevi görecek araştırma ve uygulama laboratuvarlarının açılması projelerimiz arasında yer almaktadır. Kapsamlı bir lisans eğitimine ek olarak açılacak olan yüksek lisans programlarının çeşitli ve ilgi duyulan alt alanlar kapsamında uzmanlaşmaya izin vermesi hedeflenmektedir. Mezunlarımızın temel psikoloji kavram ve kuramlarına yönelik olarak zengin bir öğrenme çerçevesi içinde bilgi birikimi kazanması, araştırma ve mesleki uygulama becerileri edinmesi, etik kaygılara hâkim olması, edinilen kavramsal ve uygulama temelli becerileri çok çeşitli çalışma alanlarına aktarması ve lisansüstü eğitime hazır hale gelmesi bölümümüzün nihai amaçları arasında yer almaktadır.