Skip to main content
Farklı sosyal çevrelerden gelen insanlar

Sosyal Psikoloji

İnsan ilişkilerini, sosyal ortamın insan davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen ana bilim dalıdır. Bir diğer ifadeyle insanların birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerine çalışmaklar yapmaktadır. Önyargılar, tutumlar, grup dinamikleri, arkadaşlık ilişkileri gibi konular başlıca ilgi alanlarıdır. Sosyal psikolojlar, önyargı ve tutumların nasıl geliştiklerini, sürdürüldüklerini ve değiştirildiklerini inceler. Ek olarak insanların otoriteye uyma davranışlarını ve grup içindeyken veya yalnızken davranışlarda farklılaşmanın olup olmadığını araştırmaktadırlar.

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.